www.josefholoubek.cz - Nezávislý mladý dobrodruh s touhou po cestování a chutí na překonání výzev
english czech

Není natolik vzdáleného cíle, aby jeho dosažení nestálo alespoň za pokus...

Co že to vlastně je…

Cvičení pro posílení disciplíny a udržení motivace při cestě k osobnímu úspěchu.
Vedlejší přidanou hodnotou je svět bez odpadků.

Co mám dělat?

KAŽDÝ DEN sebrat & vyhodit 7 pohozených odpadků.

Jak to začalo?

Na začátku bylo hledání nenáročného cvičení pro zlepšení disciplíny, které by splnilo následujících 5 kritérií:

1. Jednoduché, ale přesto vyžaduje nějakou práci.
2. Lze provozovat každý den, kdekoliv na světě.
3. Uvidíme okamžité výsledky.
4. Podvědomě rozvíjíme další návyky.
5. Má přidanou hodnotu pro společnost.

A následovalo zapojení cvičení do každodenního života:

Cesta k úspěchu je cyklus, který se stále opakuje. Pomocí disciplíny udržujeme motivaci, která rozvíjí nástroje pro jeho dosažení. Pokud nemáme disciplínu, ztrácíme motivaci pro budování nástrojů pro úspěch. Posuďte sami:JAKÉHO ÚSPĚCHU CHCI DOSÁHNOUT?
Pojmenuji si ho
(např. vydělat milion za rok, uběhnout maraton, zhubnout 10 kg za čtvrt roku, vystudovat VŠ, atd.)CO K TOMU POTŘEBUJI?
Soubor nástrojů
(čas, odvaha, peníze, pohotovost, kreativita, vize, fyzička, průbojnost, vzdělání, organizace, atd. atd. atd.)

Rozdílné nástroje jsou potřeba pro uběhnutí maratonu a jiné pro vystudování VŠ či vytvoření pasivního příjmu.

JAK JE ZÍSKÁM?
Naučím/rozvinu/zdokonalím/osvojím/upevním
(pro jednotlivé nástroje si napíšu způsob, jak jich dosáhnu)

JAK VYDRŽÍM?
Pomocí motivace
(stav mysli proč něco dělám)

JAK SI UDRŽÍM MOTIVACI?
Pomocí DISCIPLÍNY, kterou denně posiluji

JAK JI MOHU DENNĚ POSILOVAT?
Zapojením do projektu “Úklidem k úspěchu“, kde KAŽDÝ DEN seberu a vyhodím 7 pohozených odpadků

PROČ BYCH TO MĚL(A) DĚLAT?
Protože chci dosáhnout úspěchu

(a vrátíme se zpět na začátek)

10+1 bodů (návyků), které podvědomě rozvíjíme a slouží nám jako nástroje k dosahování úspěchu:

1. Otevřenost novým věcem
2. Všímavost a přemýšlivost
3. Okamžitě vidíme výsledek naší práce
4. Tří „Z“ plán (ZJEDNODUŠIT -> ZRYCHLIT -> ZAUTOMATIZOVAT)
5. Zlepšení rozhodování
6. Snadnější budování rituálů
7. Výstup z komfortní zóny
8. Jít příkladem
9. Být na sebe den co den hrdý
10. Využívání jednorázových věcí několikrát

11. Zlepšujeme svět tím, že dosahujeme svého úspěchu

Jak se zapojit?

Zapojit se může každý, kdo chce v životě něco dokázat a hledá usnadnění cesty.
Nezáleží, kde na světě jste. Jednoduše KAŽDÝ DEN seberete a vyhodíte 7 pohozených odpadků.

Pokud se rozmýšlíte, odpovězte si na otázku: JAK CHCI V ŽIVOTĚ DOSÁHNOUT TOHO, ŽE (doplním si sám/a můj cíl), když nedokážu (nedonutím se) každý den sebrat a vyhodit 7 pohozených odpadků všude kolem mě?

Jaký je cíl?

Posílit si disciplínu, rozvinout užitečné návyky a dosáhnout v životě všeho, čeho chceme.

Jaká je vize?

Uklidit svět jako vedlejší produkt naší cesty k osobnímu úspěchu.

Staňte se součástí projektu, který vám pomůže k úspěchu a označte příspěvek jedním s hashtagů:

#uklidemkuspechu
#cleantosuccess

A nezapomeňte prosím myslet i na naše PR s hashtagem:

#easy_direction

logo-osobni

Publikováno: 8.10.2019 10:50