www.josefholoubek.cz - Nezávislý mladý dobrodruh s touhou po cestování a chutí na překonání výzev
english czech

Není natolik vzdáleného cíle, aby jeho dosažení nestálo alespoň za pokus...

Partneři

Nebudu tvrdit, že by to bez partnerů a podporovatelů nešlo. Ale určitě by to neusnadnilo přípravy a samotný průběh při spolupráci s Vámi.
Spolupráce si vážím o to víc, když vím, že moje projekty partnerům nepřinesou popularitu televizní hvězdy nebo nezvýší zisky o 200%.

Nejenom touto formou děkuji za náklonnost a pomoc hlavně po stránce finanční, hmotné nebo mediální. Z mojí strany udělám maximum, abych dostál závazků do mě vkládaných.